Nordqvist Fiskexport AB

Affärsidé

David Nordqvist Fiskexport AB erbjuder grossister och handelsidkare ett brett sortiment av fisk- och skaldjursprodukter. Allt från färsk fisk till ätfärdiga sillkonserver och förädlade delikatesser. Vi ska mot våra kunder vara en modern och flexibel industri och en långsiktig, lönsam partner.

Vision

Vi ska vara det ledande sill- och fiskberedningsföretaget från Blekinge. Våra produkter ska på ett lätt och tidsenligt sätt förvandla den enkla måltiden till en vardagsfest.

Våra kännetecken

  • Liten, effektiv oclh flexibel organisation.
  • Mycket stor flexibilitet i de producerande enheterna.
  • Snabba beslutsvägar i alla led.
  • Starkt kundfokus.
  • Ett väl utbyggt transportnät för snabba och effektiva transporter.