Havet - vår viktigaste resurs

Havet kan tyckas vare en oändlig resurs, men är tvärtom en hotad och sårbar miljö. Idag måste vi nyttja havet på ett ansvarsfullt sätt.                                              

Våra fiskevatten                                  

Världshaven har delats in i ett antal fångszoner för att göra det enkelt att kontrollera fisket. Våra råvaror fångas huvudsakligen i Nordostatlanten (fångstomrråde 27) och i Östersjön (fångsområde 27.IIId).

Våra fångstmetoder

Beroende på djup, bottenförhållande och vad vi fiskar efter används olika redskap. De s.k. aktiva redskapen, som trålar och garn, står för den största volymen. Med dessa redskap söker man upp fisken och skaldjuren medan de passiva redskapen söks upp av fisken. Garn, krok och burar är exempel på passiva redskap. 

Visste du att ...

 • sillen är den vanligaste fiskarten på jorden?
 • sillen kan uppnå en ålder av 25 år, men den normala åldern är 10 år?
 • sill som ska användas till Matjes fiskas under en kort period på hösten då den har rätt fetthalt och ätit rätt typ av föda för att få den rätta smaken?

 • skarpsillen också kallas vassbuk för de skarpa sågtandade fjällen som bildar en "köl" på dess buk?
 • i de flesta Östersjöländerna är skarpsillen en mycket uppskattad matfisk, medan vi i Sverige mest använder den till ansjovis och sardiner?
 • i Norge och Danmark heter skarpsillen brisling?

 • ordet grava kommer från att man förr grävde en grop i jorden och klädde in den med granris, näver eller bark. Sedan lade man i lättsaltad fisk och täckte med ris och jord.
 • laxen förökar sig i sötvatten, men tillbringar större delen av sitt vuxna liv i havet?
 • en utlekt lax kallas vraklax?

 • det nordiska namnet för makrill var tidigare troligen qlunn?
 • makrillen jagar med öppen mun och kan bara fånga sina byten i "full fart"?
 • makrillen saknar simblåsa vilket innebär att den inte har egen flytkraft utan måste simma hela sitt liv? Å andra sidan kan den dyka utan besvär.

 

 • rekordtiden för att skala 22 räkor (ca 2 hg) är 1,21 minuter?
 • i Sverige började vi inte fiska och äta räkor förrän i början på 1900-talet? Först efter andra världskriget tog försäljningen fart på allvar.