Nordqvist Fiskexport AB

Miljö och kvalitet går hand i hand

Vi är beroende av vad havet ger och att miljön i hav och natur mår bra. Det är viktigt för att vi ska kunna få de råvaror vi behöver och för att hålla vår kvalitet.

Vi ställer krav både på kvalitet och miljömedvetenhet i hela produktionskedjan. Vi utvecklar hela tiden vårt miljö- och kvalitetsarbete så att du som konsument kan känna dig trygg när du väljer våra produkter.

Kvalitet

Vårt Kvalitetsledningssystem baseras på gällande lagstiftning, branschriktlinjer och FSSC 22000 standarden. Företaget är certifierat enligt FSSC 22000 som är en GFSI godkänd standard.

Anläggningen i Nogersund är även MSC-certifierad. Vi väljer i första hand sill från ett hållbart fiske. I vårt rökeri i Hällevik arbetar vi mot en ASC-certifiering under 2014. Våra båda verksamheter i Nogersund och Hällevik, är Eu-godkända livsmedelsanläggningar som står direkt under livsmedelsverkets kontroll. Det är också de som har hand om tillsynen.

Vi arbetar aktivt med vårt kvalitetsledningssystem vilket leder till högkvalitativa produkter och ständiga förbättringar i vår produktion.

 

Spårbarhet

Spårbarheten  är en stor del av vårt kvalitetsarbete.

Policy för livsmedelssäkerhet:

Livsmedelssäkerhet är och skall fortsatt vara ett ledord inom hela företagets organisation. Alla produkter som saluförs av David Nordqvist Fiskexport AB skall vara producerade i enlighet med gällande livsmedelslagstiftning och branschriktlinjer samt leva upp till de krav som kunden och företaget specificerat utöver lagkrav avseende livsmedelssäkerhet.

          

Vi är certifierade enligt FSSC 22000

FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000)

FSSC 22000 baseras på ISO 22000:2005 och ISO/TS 22002-1:2009.

Det är ett ledningssystem där fokus ligger på ständiga förbättringar och utveckling av systemet.

HACCP enligt Codex Alimentarius är basen i FSSC 2200, med fokus på grundförutsättningarna, PRP.  FSSC 22000 är en godkänd standard enligt GFSI, Global Food Safety Initiative, och därigenom accepterad av de stora dagligvarukedjorna i Europa.

 

 

Mer information finns på www.fssc22000.com